Migliori App iPhone iPad - Scarica Le Migliori Applicazioni per il tuo smarthphone iOS Apple
Home Service Manager

Home Service Manager

Di Sansiri Public Company Limited

Descrizione

Home Service Manager แอพสำหรับนิติและผู้ดูแลโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการ จัดการข้อมูลหรือตอบปัญหาต่างๆให้กับลูกบ้าน - สร้างประกาศข่าวสารต่างๆในโครงการ - ตอบปัญหาต่างๆของลูกบ้านด้วยระบบ chat - สร้างพัสดุเมื่อมีพัสดุมาส่งถึงลูกบ้าน *สำหรับนิติบุคคลพลัส พร็อพเพอร์ตี้ เท่านั้น

Screenshots

Commenti

keyboard_arrow_up